Nieuws

Feest bij Zeilmakerij Molenaar

Al 135 jaar een begrip in de zeilwereld!

Vandaag is het feest. Want het is 135 jaar geleden dat meesterknecht Tjerk Molenaar Zeilmaker Sikkema overnam en daarmee ook de naam veranderde in Zeilmakerij Molenaar. Zeilmakerij dekte overigens niet helemaal de lading, want het was ook een taanderij en touwslagerij.

Lees hier verder

Mooi artikel in de skûtsjebijlage van de Leeuwarder Courant.

Zonder zeilen geen skûtsjes. Maar hoe werkt een zeilmakerij?  Op bezoek bij Molenaar in Grou, hofleverancier van de SKS en IFKS. ,,It is sa’n moai fak. Je boartsje mei eat dat je net sjogge: wyn.’’

Het is spitsuur aan de Nieuwe Kade in Grou. In de werkplaats van Zeilmakerij Molenaar liggen twee fokken op de vloer. Twee zeilmakers komen niet achter hun naaimachines vandaan en halen de witte doeken in rap tempo onder hun naalden door. Het is drie weken voor de start van het SKS-kampioenschap en de skûtsjes van Huzum en Grou wachten op hun nieuwe ‘motor’.

,,We ha it smoardrok’’, zegt Jaap Jongsma (55). Hij is samen met Pierre Modderman (53) eigenaar van de zeilmakerij. Dit seizoen hebben de twee 35 stuks zeilen afgeleverd aan skûtsjes van de SKS en IFKS. ,,Dêr gie dit jier 65 persint fan ús tiid yn sitten. De SKS en IFKS binne belangryk foar ús ûndernimming’’, zegt Jongsma. De andere tijd zit in zeilen voor alle andere boten en schepen die je maar kunt bedenken: van pampussen tot ynglingen en valken.

De drukte komt niet voor niets nu: de nieuwe zeilformule van de SKS ebt nog na. Door de nieuwe formule – vorig jaar ingevoerd – mogen sommige skûtsjes meer vierkante meter doek voeren dan ze eerst hadden. De meeste skûtsjes hingen direct nadat de vereniging instemde met de nieuwe regels al bij Jaap Jongsma aan de lijn, maar onder meer het skûtsje van Huzum is een jaartje later. Vorig jaar was er nog geen geld om een nieuw zeil te kopen.

Dit jaar wel. Niet voor een nieuw grootzeil (in vaktaal en moet je eigenlijk alleen zeil zeggen), maar wel voor een fok. Jongsma: ,,De ekstra kante meters dy’t Huzum noch ferwurkje mocht  yn syn seilen, ha we dus net yn it seil set, mar yn ’e fok.’’

Een nieuw skûtsjezeil kopen is niet niks. Een vierkante meter kost ongeveer 120 euro. Met een grootzeil van gemiddeld 165 vierkante meter groot, gaat het om bedragen richting de 20.000 euro. Veel geld voor een commissie of – in de IFKS – voor particuliere eigenaren.

Daar komt bij dat de omloopsnelheid binnen de SKS hoog is. ,,Ferskate skûtsjes dogge trije, soms twa jier of sels mar ien jier mei in fok’’, zegt Jongsma. In de IFKS doen de skûtsjes langer met hun tuig, tot een zeven seizoenen. En nu, vermoedt Jongsma, zitten ze midden in een nieuwe cyclus. Dat maakt dit voorjaar tot het drukste in jaren.

Na een aantal mindere jaren, is Jongsma trots dat Molenaar nu acht skûtsjes mag tuigen en twee skûtsjes (Huzum en Langweer) voor een deel, en naar schatting 85 procent van de IFKS-skûtsjes. De andere skûtsjes halen hun zeilen bij concurrent De Vries Sails in Makkum. Vorig jaar zeilde zowel het podium van de SKS als dat van de IFKS met de zeilen van Molenaar. ,,Dan binne wy grutske seilmakkers’’, zegt Jongsma, die samen met Modderman zes man in dienst heeft.

Maar wat is het geheim van de smid? ,,Lestich te sizzen’’, zegt Jongsma. ,,Eltsenien hat syn eigen wurkwize, ideeën en netwurk. Wat dogge it op ús manier, en dat sprekt gelokkich oan.’’

Het is in ieder geval niet eenvoudig om een zeil te maken. Wie denkt dat een zeil een stuk vlak doek is dat in de juiste hoeken is gesneden, zit mis. Bij Molenaar zijn ze gemiddeld anderhalf uur bezig met een vierkante meter. Bij een zeil van 165 vierkante meter toch al snel 200 uur, oftewel een week werk voor vijf fte’ers.

Bij Molenaar snijden ze het doek, dat ze inkopen bij Contender in Mijdrecht, eerst kapot voordat ze de delen weer – op maat – aan elkaar vast naaien.  Van de stroken – 46 centimeter hoog – blijft de onderkant een rechte kant, maar wordt de bovenkant in een ronding gesneden. Door de stroken op elkaar te lijmen en te naaien – een rechte op een ronde kant – creëer je een bolling in het zeil. Die bolling is nodig om de wind door de zeilen te jagen. En hoeveel die bolling is? ,,It geheim fan de kok’’, grinnikt Jongsma.

Om zeilen te maken wordt hightech met oud ambacht gemixt. De computer rekent exact uit hoe de stroken moeten worden gesneden en hoe rond de bovenkant wordt. Met de hand (en naaimachine) worden die stroken weer aan elkaar gelijmd en daarna gestikt.

Het echte oude ambacht komt om de hoek kijken als lijknaaier Hans Knol op zijn oude en vertrouwde bankje gaat zitten, in de hoek van de werkplaats. Knol naait met de hand het lijk (het touw dat aan de zomen van het zeil wordt bevestigd) aan het zeil vast. Veertien meter handwerk. De SKS wil dat graag zo, legt Jongsma uit. ,,Hans is der oeren mei dwaande. By oare seilen dogge we it automatysk.’’

En dat ‘liketou’ wordt er niet zomaar opgezet: daar zit ongelooflijk veel spanning op. Eerst door de randen te tapen, dan door ze twee keer te naaien, voordat het lijk erop wordt gezet. Jongsma: ,,Der moat spanning stean op it seil en de liken. In slap lyk jout in slap seil.’’

Molenaar maakt twee types zeilen: model Sneek en model Heerenveen. De Sneker variant is wat vlakker en geschikt voor Piipster skûtsjes. ‘Heerenveen’ is een doek met wat meer pk’s, zegt Jongsma. De bolling is wat dieper, ideaal voor zwaardere skûtsjes. Zo zeilt d’Heale Moanne met model Sneek en Woudsend met ‘Heerenveen’.

En dan zijn er nog de verschillende typen zeilen. Molenaar heeft voor de fok drie smaken: light, medium en heavy. ,,En dy binne dan ek noch wol wat te miksen’’, zegt Jongsma. ,,Wy meitsje foar heechút trije wynkrêften seilen.’’ Wil een schipper een fok voor windkracht 2, 3 en 4, dan kruipt Jongsma achter zijn computer. ,,De grutte ferskillen sitte yn it plak fan de djipste bolling yn de fok en de djipte fan dy bolling.’’

Om zelf te oefenen: pak een A4-tje, snij het in vier stroken. Zorg dat elke strook een rechte en een ronde kant heeft, plak ze op elkaar en zie daar: er zit bolling in en het kan niet meer plat op de tafel liggen. En hoe ronder de bovenkanten, hoe meer bolling – hoe geschikter de fok voor harde wind.

Een misverstand: een nieuw zeil maakt het skûtsje altijd sneller dan het oude. ,,It giet derom hoe’t je dermei omgean’’, zegt de zeilmaker.  En als het dan een dagje niet lukt, dan is het altijd eenvoudig om het zeil de schuld te geven. ,,Wylst it sa kompleks is. Der binne safolle faktoaren en fariabelen. Mar de skipper hat de tools yn hannen. En it moaie fan ús fak is: je boartsje mei eat dat je net sjogge: wyn. En dat is it it lestichste oan ús fak: wa bepaalt wannear’t it goed is of net?’’

Wie schoenen past, weet of ze te klein of te groot zijn. Bij een zeil speelt gevoel een veel grotere rol. Kan de schipper ermee uit te voeten? ,,En dan binne der safolle faktoaren.’’ De schootspanning, de rekbanden, het onderlijk.  De bemanning, de koers, de manier van zeilen. ,,Je moatte it seil wol brûke sa’t wy it foar eagen ha. Derom stappe we ek faak efkes mei oan board as it der op sit.’’

Dat fokken en zeilen in de SKS een korte levensduur hebben, heeft met dat gevoel te maken. ,,Túch wurdt echt net âld by de earste eigner’’, zegt Jongsma, die ziet dat tuig uit de SKS later wel eens opduikt in de IFKS. ,,Mar skippers wolle graach it goede gefoel hâlde, en dat kinne se ek krije by nij spul.’’

Het heeft nog een oorzaak: de – door sommigen vervloekte – zeilformule, die in de laatste jaren nogal vaak op de schop is gegaan. Waar de commissies na elke wijziging weer de portemonnee mogen trekken, varen De Vries Sails en zeilmakerij Molenaar er wel bij. Jongsma: ,,Wy kleie net.’’

Openingstijden zaterdagen 2018.

Vanaf 17 maart tot en met de Pinksterdagen zijn wij op zaterdagmorgen geopend van 9.00 tot 12.00. U bent dan van harte welkom voor o.a. het halen en brengen van goederen, een (verkoop) gesprek of gewoon een bakje koffie. Op zaterdag 7 april zijn wij de hele dag aanwezig ivm onze Nationale zeilophaaldag.

Partner in Smart Industrie

Trots melden we dat Zeilmakerij Molenaar partner is in het project Smart Industrie en dan met name in het pilotprogramma Smart Sailing. Het ontwerpen van zeilen voor zeilschepen is kostbaar en tijdrovend. Het vraagt om veel vakmanschap en zeilen moeten in de praktijk (empirisch) worden getest. Tijd voor de volgende stap. Zeilmakerij Molenaar gaat samen met Van Oossanen Naval Architects  numerieke modellen inzetten om de eigenschappen van zeilen te voorspellen, en dus te optimaliseren (First Time Right). De kennis daarvoor komt van de partners uit het consortium, zoals Philips en Fokker. Om dit mogelijk te maken wordt een innovatief sensorsysteem ontwikkeld om zeileigenschappen te kunnen meten. Dit sensorsysteem heeft een aantal interessante bijkomende voordelen. Het voorziet de schipper van actuele informatie, maar het kan ook worden doorontwikkeld tot een automatisch zeiltrim-systeem. Voor meer info kijken op rosf.nl

Vakantiesluiting 2018.

Na een heel druk en succesvol voorseizoen is het voor ons ook even tijd om te genieten van deze mooie zomer. Ons bedrijf is in week 32 ( 6 tm 10 augustus )  s,morgens nog geopend maar in de weken 33 en 34 helemaal gesloten.  Op maandag 27 augustus staan wij weer voor u klaar.

Mooi artikel in de skûtsjebijlage van de Leeuwarder Courant.

Zonder zeilen geen skûtsjes. Maar hoe werkt een zeilmakerij?  Op bezoek bij Molenaar in Grou, hofleverancier van de SKS en IFKS. ,,It is sa’n moai fak. Je boartsje mei eat dat je net sjogge: wyn.’’

Het is spitsuur aan de Nieuwe Kade in Grou. In de werkplaats van Zeilmakerij Molenaar liggen twee fokken op de vloer. Twee zeilmakers komen niet achter hun naaimachines vandaan en halen de witte doeken in rap tempo onder hun naalden door. Het is drie weken voor de start van het SKS-kampioenschap en de skûtsjes van Huzum en Grou wachten op hun nieuwe ‘motor’.

,,We ha it smoardrok’’, zegt Jaap Jongsma (55). Hij is samen met Pierre Modderman (53) eigenaar van de zeilmakerij. Dit seizoen hebben de twee 35 stuks zeilen afgeleverd aan skûtsjes van de SKS en IFKS. ,,Dêr gie dit jier 65 persint fan ús tiid yn sitten. De SKS en IFKS binne belangryk foar ús ûndernimming’’, zegt Jongsma. De andere tijd zit in zeilen voor alle andere boten en schepen die je maar kunt bedenken: van pampussen tot ynglingen en valken.

De drukte komt niet voor niets nu: de nieuwe zeilformule van de SKS ebt nog na. Door de nieuwe formule – vorig jaar ingevoerd – mogen sommige skûtsjes meer vierkante meter doek voeren dan ze eerst hadden. De meeste skûtsjes hingen direct nadat de vereniging instemde met de nieuwe regels al bij Jaap Jongsma aan de lijn, maar onder meer het skûtsje van Huzum is een jaartje later. Vorig jaar was er nog geen geld om een nieuw zeil te kopen.

Dit jaar wel. Niet voor een nieuw grootzeil (in vaktaal en moet je eigenlijk alleen zeil zeggen), maar wel voor een fok. Jongsma: ,,De ekstra kante meters dy’t Huzum noch ferwurkje mocht  yn syn seilen, ha we dus net yn it seil set, mar yn ’e fok.’’

Een nieuw skûtsjezeil kopen is niet niks. Een vierkante meter kost ongeveer 120 euro. Met een grootzeil van gemiddeld 165 vierkante meter groot, gaat het om bedragen richting de 20.000 euro. Veel geld voor een commissie of – in de IFKS – voor particuliere eigenaren.

Daar komt bij dat de omloopsnelheid binnen de SKS hoog is. ,,Ferskate skûtsjes dogge trije, soms twa jier of sels mar ien jier mei in fok’’, zegt Jongsma. In de IFKS doen de skûtsjes langer met hun tuig, tot een zeven seizoenen. En nu, vermoedt Jongsma, zitten ze midden in een nieuwe cyclus. Dat maakt dit voorjaar tot het drukste in jaren.

Na een aantal mindere jaren, is Jongsma trots dat Molenaar nu acht skûtsjes mag tuigen en twee skûtsjes (Huzum en Langweer) voor een deel, en naar schatting 85 procent van de IFKS-skûtsjes. De andere skûtsjes halen hun zeilen bij concurrent De Vries Sails in Makkum. Vorig jaar zeilde zowel het podium van de SKS als dat van de IFKS met de zeilen van Molenaar. ,,Dan binne wy grutske seilmakkers’’, zegt Jongsma, die samen met Modderman zes man in dienst heeft.

Maar wat is het geheim van de smid? ,,Lestich te sizzen’’, zegt Jongsma. ,,Eltsenien hat syn eigen wurkwize, ideeën en netwurk. Wat dogge it op ús manier, en dat sprekt gelokkich oan.’’

Het is in ieder geval niet eenvoudig om een zeil te maken. Wie denkt dat een zeil een stuk vlak doek is dat in de juiste hoeken is gesneden, zit mis. Bij Molenaar zijn ze gemiddeld anderhalf uur bezig met een vierkante meter. Bij een zeil van 165 vierkante meter toch al snel 200 uur, oftewel een week werk voor vijf fte’ers.

Bij Molenaar snijden ze het doek, dat ze inkopen bij Contender in Mijdrecht, eerst kapot voordat ze de delen weer – op maat – aan elkaar vast naaien.  Van de stroken – 46 centimeter hoog – blijft de onderkant een rechte kant, maar wordt de bovenkant in een ronding gesneden. Door de stroken op elkaar te lijmen en te naaien – een rechte op een ronde kant – creëer je een bolling in het zeil. Die bolling is nodig om de wind door de zeilen te jagen. En hoeveel die bolling is? ,,It geheim fan de kok’’, grinnikt Jongsma.

Om zeilen te maken wordt hightech met oud ambacht gemixt. De computer rekent exact uit hoe de stroken moeten worden gesneden en hoe rond de bovenkant wordt. Met de hand (en naaimachine) worden die stroken weer aan elkaar gelijmd en daarna gestikt.

Het echte oude ambacht komt om de hoek kijken als lijknaaier Hans Knol op zijn oude en vertrouwde bankje gaat zitten, in de hoek van de werkplaats. Knol naait met de hand het lijk (het touw dat aan de zomen van het zeil wordt bevestigd) aan het zeil vast. Veertien meter handwerk. De SKS wil dat graag zo, legt Jongsma uit. ,,Hans is der oeren mei dwaande. By oare seilen dogge we it automatysk.’’

En dat ‘liketou’ wordt er niet zomaar opgezet: daar zit ongelooflijk veel spanning op. Eerst door de randen te tapen, dan door ze twee keer te naaien, voordat het lijk erop wordt gezet. Jongsma: ,,Der moat spanning stean op it seil en de liken. In slap lyk jout in slap seil.’’

Molenaar maakt twee types zeilen: model Sneek en model Heerenveen. De Sneker variant is wat vlakker en geschikt voor Piipster skûtsjes. ‘Heerenveen’ is een doek met wat meer pk’s, zegt Jongsma. De bolling is wat dieper, ideaal voor zwaardere skûtsjes. Zo zeilt d’Heale Moanne met model Sneek en Woudsend met ‘Heerenveen’.

En dan zijn er nog de verschillende typen zeilen. Molenaar heeft voor de fok drie smaken: light, medium en heavy. ,,En dy binne dan ek noch wol wat te miksen’’, zegt Jongsma. ,,Wy meitsje foar heechút trije wynkrêften seilen.’’ Wil een schipper een fok voor windkracht 2, 3 en 4, dan kruipt Jongsma achter zijn computer. ,,De grutte ferskillen sitte yn it plak fan de djipste bolling yn de fok en de djipte fan dy bolling.’’

Om zelf te oefenen: pak een A4-tje, snij het in vier stroken. Zorg dat elke strook een rechte en een ronde kant heeft, plak ze op elkaar en zie daar: er zit bolling in en het kan niet meer plat op de tafel liggen. En hoe ronder de bovenkanten, hoe meer bolling – hoe geschikter de fok voor harde wind.

Een misverstand: een nieuw zeil maakt het skûtsje altijd sneller dan het oude. ,,It giet derom hoe’t je dermei omgean’’, zegt de zeilmaker.  En als het dan een dagje niet lukt, dan is het altijd eenvoudig om het zeil de schuld te geven. ,,Wylst it sa kompleks is. Der binne safolle faktoaren en fariabelen. Mar de skipper hat de tools yn hannen. En it moaie fan ús fak is: je boartsje mei eat dat je net sjogge: wyn. En dat is it it lestichste oan ús fak: wa bepaalt wannear’t it goed is of net?’’

Wie schoenen past, weet of ze te klein of te groot zijn. Bij een zeil speelt gevoel een veel grotere rol. Kan de schipper ermee uit te voeten? ,,En dan binne der safolle faktoaren.’’ De schootspanning, de rekbanden, het onderlijk.  De bemanning, de koers, de manier van zeilen. ,,Je moatte it seil wol brûke sa’t wy it foar eagen ha. Derom stappe we ek faak efkes mei oan board as it der op sit.’’

Dat fokken en zeilen in de SKS een korte levensduur hebben, heeft met dat gevoel te maken. ,,Túch wurdt echt net âld by de earste eigner’’, zegt Jongsma, die ziet dat tuig uit de SKS later wel eens opduikt in de IFKS. ,,Mar skippers wolle graach it goede gefoel hâlde, en dat kinne se ek krije by nij spul.’’

Het heeft nog een oorzaak: de – door sommigen vervloekte – zeilformule, die in de laatste jaren nogal vaak op de schop is gegaan. Waar de commissies na elke wijziging weer de portemonnee mogen trekken, varen De Vries Sails en zeilmakerij Molenaar er wel bij. Jongsma: ,,Wy kleie net.’’

Mooi artikel in de skûtsjebijlage van de Leeuwarder Courant.

Zonder zeilen geen skûtsjes. Maar hoe werkt een zeilmakerij?  Op bezoek bij Molenaar in Grou, hofleverancier van de SKS en IFKS. ,,It is sa’n moai fak. Je boartsje mei eat dat je net sjogge: wyn.’’

Het is spitsuur aan de Nieuwe Kade in Grou. In de werkplaats van Zeilmakerij Molenaar liggen twee fokken op de vloer. Twee zeilmakers komen niet achter hun naaimachines vandaan en halen de witte doeken in rap tempo onder hun naalden door. Het is drie weken voor de start van het SKS-kampioenschap en de skûtsjes van Huzum en Grou wachten op hun nieuwe ‘motor’.

,,We ha it smoardrok’’, zegt Jaap Jongsma (55). Hij is samen met Pierre Modderman (53) eigenaar van de zeilmakerij. Dit seizoen hebben de twee 35 stuks zeilen afgeleverd aan skûtsjes van de SKS en IFKS. ,,Dêr gie dit jier 65 persint fan ús tiid yn sitten. De SKS en IFKS binne belangryk foar ús ûndernimming’’, zegt Jongsma. De andere tijd zit in zeilen voor alle andere boten en schepen die je maar kunt bedenken: van pampussen tot ynglingen en valken.

De drukte komt niet voor niets nu: de nieuwe zeilformule van de SKS ebt nog na. Door de nieuwe formule – vorig jaar ingevoerd – mogen sommige skûtsjes meer vierkante meter doek voeren dan ze eerst hadden. De meeste skûtsjes hingen direct nadat de vereniging instemde met de nieuwe regels al bij Jaap Jongsma aan de lijn, maar onder meer het skûtsje van Huzum is een jaartje later. Vorig jaar was er nog geen geld om een nieuw zeil te kopen.

Dit jaar wel. Niet voor een nieuw grootzeil (in vaktaal en moet je eigenlijk alleen zeil zeggen), maar wel voor een fok. Jongsma: ,,De ekstra kante meters dy’t Huzum noch ferwurkje mocht  yn syn seilen, ha we dus net yn it seil set, mar yn ’e fok.’’

Een nieuw skûtsjezeil kopen is niet niks. Een vierkante meter kost ongeveer 120 euro. Met een grootzeil van gemiddeld 165 vierkante meter groot, gaat het om bedragen richting de 20.000 euro. Veel geld voor een commissie of – in de IFKS – voor particuliere eigenaren.

Daar komt bij dat de omloopsnelheid binnen de SKS hoog is. ,,Ferskate skûtsjes dogge trije, soms twa jier of sels mar ien jier mei in fok’’, zegt Jongsma. In de IFKS doen de skûtsjes langer met hun tuig, tot een zeven seizoenen. En nu, vermoedt Jongsma, zitten ze midden in een nieuwe cyclus. Dat maakt dit voorjaar tot het drukste in jaren.

Na een aantal mindere jaren, is Jongsma trots dat Molenaar nu acht skûtsjes mag tuigen en twee skûtsjes (Huzum en Langweer) voor een deel, en naar schatting 85 procent van de IFKS-skûtsjes. De andere skûtsjes halen hun zeilen bij concurrent De Vries Sails in Makkum. Vorig jaar zeilde zowel het podium van de SKS als dat van de IFKS met de zeilen van Molenaar. ,,Dan binne wy grutske seilmakkers’’, zegt Jongsma, die samen met Modderman zes man in dienst heeft.

Maar wat is het geheim van de smid? ,,Lestich te sizzen’’, zegt Jongsma. ,,Eltsenien hat syn eigen wurkwize, ideeën en netwurk. Wat dogge it op ús manier, en dat sprekt gelokkich oan.’’

Het is in ieder geval niet eenvoudig om een zeil te maken. Wie denkt dat een zeil een stuk vlak doek is dat in de juiste hoeken is gesneden, zit mis. Bij Molenaar zijn ze gemiddeld anderhalf uur bezig met een vierkante meter. Bij een zeil van 165 vierkante meter toch al snel 200 uur, oftewel een week werk voor vijf fte’ers.

Bij Molenaar snijden ze het doek, dat ze inkopen bij Contender in Mijdrecht, eerst kapot voordat ze de delen weer – op maat – aan elkaar vast naaien.  Van de stroken – 46 centimeter hoog – blijft de onderkant een rechte kant, maar wordt de bovenkant in een ronding gesneden. Door de stroken op elkaar te lijmen en te naaien – een rechte op een ronde kant – creëer je een bolling in het zeil. Die bolling is nodig om de wind door de zeilen te jagen. En hoeveel die bolling is? ,,It geheim fan de kok’’, grinnikt Jongsma.

Om zeilen te maken wordt hightech met oud ambacht gemixt. De computer rekent exact uit hoe de stroken moeten worden gesneden en hoe rond de bovenkant wordt. Met de hand (en naaimachine) worden die stroken weer aan elkaar gelijmd en daarna gestikt.

Het echte oude ambacht komt om de hoek kijken als lijknaaier Hans Knol op zijn oude en vertrouwde bankje gaat zitten, in de hoek van de werkplaats. Knol naait met de hand het lijk (het touw dat aan de zomen van het zeil wordt bevestigd) aan het zeil vast. Veertien meter handwerk. De SKS wil dat graag zo, legt Jongsma uit. ,,Hans is der oeren mei dwaande. By oare seilen dogge we it automatysk.’’

En dat ‘liketou’ wordt er niet zomaar opgezet: daar zit ongelooflijk veel spanning op. Eerst door de randen te tapen, dan door ze twee keer te naaien, voordat het lijk erop wordt gezet. Jongsma: ,,Der moat spanning stean op it seil en de liken. In slap lyk jout in slap seil.’’

Molenaar maakt twee types zeilen: model Sneek en model Heerenveen. De Sneker variant is wat vlakker en geschikt voor Piipster skûtsjes. ‘Heerenveen’ is een doek met wat meer pk’s, zegt Jongsma. De bolling is wat dieper, ideaal voor zwaardere skûtsjes. Zo zeilt d’Heale Moanne met model Sneek en Woudsend met ‘Heerenveen’.

En dan zijn er nog de verschillende typen zeilen. Molenaar heeft voor de fok drie smaken: light, medium en heavy. ,,En dy binne dan ek noch wol wat te miksen’’, zegt Jongsma. ,,Wy meitsje foar heechút trije wynkrêften seilen.’’ Wil een schipper een fok voor windkracht 2, 3 en 4, dan kruipt Jongsma achter zijn computer. ,,De grutte ferskillen sitte yn it plak fan de djipste bolling yn de fok en de djipte fan dy bolling.’’

Om zelf te oefenen: pak een A4-tje, snij het in vier stroken. Zorg dat elke strook een rechte en een ronde kant heeft, plak ze op elkaar en zie daar: er zit bolling in en het kan niet meer plat op de tafel liggen. En hoe ronder de bovenkanten, hoe meer bolling – hoe geschikter de fok voor harde wind.

Een misverstand: een nieuw zeil maakt het skûtsje altijd sneller dan het oude. ,,It giet derom hoe’t je dermei omgean’’, zegt de zeilmaker.  En als het dan een dagje niet lukt, dan is het altijd eenvoudig om het zeil de schuld te geven. ,,Wylst it sa kompleks is. Der binne safolle faktoaren en fariabelen. Mar de skipper hat de tools yn hannen. En it moaie fan ús fak is: je boartsje mei eat dat je net sjogge: wyn. En dat is it it lestichste oan ús fak: wa bepaalt wannear’t it goed is of net?’’

Wie schoenen past, weet of ze te klein of te groot zijn. Bij een zeil speelt gevoel een veel grotere rol. Kan de schipper ermee uit te voeten? ,,En dan binne der safolle faktoaren.’’ De schootspanning, de rekbanden, het onderlijk.  De bemanning, de koers, de manier van zeilen. ,,Je moatte it seil wol brûke sa’t wy it foar eagen ha. Derom stappe we ek faak efkes mei oan board as it der op sit.’’

Dat fokken en zeilen in de SKS een korte levensduur hebben, heeft met dat gevoel te maken. ,,Túch wurdt echt net âld by de earste eigner’’, zegt Jongsma, die ziet dat tuig uit de SKS later wel eens opduikt in de IFKS. ,,Mar skippers wolle graach it goede gefoel hâlde, en dat kinne se ek krije by nij spul.’’

Het heeft nog een oorzaak: de – door sommigen vervloekte – zeilformule, die in de laatste jaren nogal vaak op de schop is gegaan. Waar de commissies na elke wijziging weer de portemonnee mogen trekken, varen De Vries Sails en zeilmakerij Molenaar er wel bij. Jongsma: ,,Wy kleie net.’’

Mooi artikel in de skûtsjebijlage van de Leeuwarder Courant.

Zonder zeilen geen skûtsjes. Maar hoe werkt een zeilmakerij?  Op bezoek bij Molenaar in Grou, hofleverancier van de SKS en IFKS. ,,It is sa’n moai fak. Je boartsje mei eat dat je net sjogge: wyn.’’

Het is spitsuur aan de Nieuwe Kade in Grou. In de werkplaats van Zeilmakerij Molenaar liggen twee fokken op de vloer. Twee zeilmakers komen niet achter hun naaimachines vandaan en halen de witte doeken in rap tempo onder hun naalden door. Het is drie weken voor de start van het SKS-kampioenschap en de skûtsjes van Huzum en Grou wachten op hun nieuwe ‘motor’.

,,We ha it smoardrok’’, zegt Jaap Jongsma (55). Hij is samen met Pierre Modderman (53) eigenaar van de zeilmakerij. Dit seizoen hebben de twee 35 stuks zeilen afgeleverd aan skûtsjes van de SKS en IFKS. ,,Dêr gie dit jier 65 persint fan ús tiid yn sitten. De SKS en IFKS binne belangryk foar ús ûndernimming’’, zegt Jongsma. De andere tijd zit in zeilen voor alle andere boten en schepen die je maar kunt bedenken: van pampussen tot ynglingen en valken.

De drukte komt niet voor niets nu: de nieuwe zeilformule van de SKS ebt nog na. Door de nieuwe formule – vorig jaar ingevoerd – mogen sommige skûtsjes meer vierkante meter doek voeren dan ze eerst hadden. De meeste skûtsjes hingen direct nadat de vereniging instemde met de nieuwe regels al bij Jaap Jongsma aan de lijn, maar onder meer het skûtsje van Huzum is een jaartje later. Vorig jaar was er nog geen geld om een nieuw zeil te kopen.

Dit jaar wel. Niet voor een nieuw grootzeil (in vaktaal en moet je eigenlijk alleen zeil zeggen), maar wel voor een fok. Jongsma: ,,De ekstra kante meters dy’t Huzum noch ferwurkje mocht  yn syn seilen, ha we dus net yn it seil set, mar yn ’e fok.’’

Een nieuw skûtsjezeil kopen is niet niks. Een vierkante meter kost ongeveer 120 euro. Met een grootzeil van gemiddeld 165 vierkante meter groot, gaat het om bedragen richting de 20.000 euro. Veel geld voor een commissie of – in de IFKS – voor particuliere eigenaren.

Daar komt bij dat de omloopsnelheid binnen de SKS hoog is. ,,Ferskate skûtsjes dogge trije, soms twa jier of sels mar ien jier mei in fok’’, zegt Jongsma. In de IFKS doen de skûtsjes langer met hun tuig, tot een zeven seizoenen. En nu, vermoedt Jongsma, zitten ze midden in een nieuwe cyclus. Dat maakt dit voorjaar tot het drukste in jaren.

Na een aantal mindere jaren, is Jongsma trots dat Molenaar nu acht skûtsjes mag tuigen en twee skûtsjes (Huzum en Langweer) voor een deel, en naar schatting 85 procent van de IFKS-skûtsjes. De andere skûtsjes halen hun zeilen bij concurrent De Vries Sails in Makkum. Vorig jaar zeilde zowel het podium van de SKS als dat van de IFKS met de zeilen van Molenaar. ,,Dan binne wy grutske seilmakkers’’, zegt Jongsma, die samen met Modderman zes man in dienst heeft.

Maar wat is het geheim van de smid? ,,Lestich te sizzen’’, zegt Jongsma. ,,Eltsenien hat syn eigen wurkwize, ideeën en netwurk. Wat dogge it op ús manier, en dat sprekt gelokkich oan.’’

Het is in ieder geval niet eenvoudig om een zeil te maken. Wie denkt dat een zeil een stuk vlak doek is dat in de juiste hoeken is gesneden, zit mis. Bij Molenaar zijn ze gemiddeld anderhalf uur bezig met een vierkante meter. Bij een zeil van 165 vierkante meter toch al snel 200 uur, oftewel een week werk voor vijf fte’ers.

Bij Molenaar snijden ze het doek, dat ze inkopen bij Contender in Mijdrecht, eerst kapot voordat ze de delen weer – op maat – aan elkaar vast naaien.  Van de stroken – 46 centimeter hoog – blijft de onderkant een rechte kant, maar wordt de bovenkant in een ronding gesneden. Door de stroken op elkaar te lijmen en te naaien – een rechte op een ronde kant – creëer je een bolling in het zeil. Die bolling is nodig om de wind door de zeilen te jagen. En hoeveel die bolling is? ,,It geheim fan de kok’’, grinnikt Jongsma.

Om zeilen te maken wordt hightech met oud ambacht gemixt. De computer rekent exact uit hoe de stroken moeten worden gesneden en hoe rond de bovenkant wordt. Met de hand (en naaimachine) worden die stroken weer aan elkaar gelijmd en daarna gestikt.

Het echte oude ambacht komt om de hoek kijken als lijknaaier Hans Knol op zijn oude en vertrouwde bankje gaat zitten, in de hoek van de werkplaats. Knol naait met de hand het lijk (het touw dat aan de zomen van het zeil wordt bevestigd) aan het zeil vast. Veertien meter handwerk. De SKS wil dat graag zo, legt Jongsma uit. ,,Hans is der oeren mei dwaande. By oare seilen dogge we it automatysk.’’

En dat ‘liketou’ wordt er niet zomaar opgezet: daar zit ongelooflijk veel spanning op. Eerst door de randen te tapen, dan door ze twee keer te naaien, voordat het lijk erop wordt gezet. Jongsma: ,,Der moat spanning stean op it seil en de liken. In slap lyk jout in slap seil.’’

Molenaar maakt twee types zeilen: model Sneek en model Heerenveen. De Sneker variant is wat vlakker en geschikt voor Piipster skûtsjes. ‘Heerenveen’ is een doek met wat meer pk’s, zegt Jongsma. De bolling is wat dieper, ideaal voor zwaardere skûtsjes. Zo zeilt d’Heale Moanne met model Sneek en Woudsend met ‘Heerenveen’.

En dan zijn er nog de verschillende typen zeilen. Molenaar heeft voor de fok drie smaken: light, medium en heavy. ,,En dy binne dan ek noch wol wat te miksen’’, zegt Jongsma. ,,Wy meitsje foar heechút trije wynkrêften seilen.’’ Wil een schipper een fok voor windkracht 2, 3 en 4, dan kruipt Jongsma achter zijn computer. ,,De grutte ferskillen sitte yn it plak fan de djipste bolling yn de fok en de djipte fan dy bolling.’’

Om zelf te oefenen: pak een A4-tje, snij het in vier stroken. Zorg dat elke strook een rechte en een ronde kant heeft, plak ze op elkaar en zie daar: er zit bolling in en het kan niet meer plat op de tafel liggen. En hoe ronder de bovenkanten, hoe meer bolling – hoe geschikter de fok voor harde wind.

Een misverstand: een nieuw zeil maakt het skûtsje altijd sneller dan het oude. ,,It giet derom hoe’t je dermei omgean’’, zegt de zeilmaker.  En als het dan een dagje niet lukt, dan is het altijd eenvoudig om het zeil de schuld te geven. ,,Wylst it sa kompleks is. Der binne safolle faktoaren en fariabelen. Mar de skipper hat de tools yn hannen. En it moaie fan ús fak is: je boartsje mei eat dat je net sjogge: wyn. En dat is it it lestichste oan ús fak: wa bepaalt wannear’t it goed is of net?’’

Wie schoenen past, weet of ze te klein of te groot zijn. Bij een zeil speelt gevoel een veel grotere rol. Kan de schipper ermee uit te voeten? ,,En dan binne der safolle faktoaren.’’ De schootspanning, de rekbanden, het onderlijk.  De bemanning, de koers, de manier van zeilen. ,,Je moatte it seil wol brûke sa’t wy it foar eagen ha. Derom stappe we ek faak efkes mei oan board as it der op sit.’’

Dat fokken en zeilen in de SKS een korte levensduur hebben, heeft met dat gevoel te maken. ,,Túch wurdt echt net âld by de earste eigner’’, zegt Jongsma, die ziet dat tuig uit de SKS later wel eens opduikt in de IFKS. ,,Mar skippers wolle graach it goede gefoel hâlde, en dat kinne se ek krije by nij spul.’’

Het heeft nog een oorzaak: de – door sommigen vervloekte – zeilformule, die in de laatste jaren nogal vaak op de schop is gegaan. Waar de commissies na elke wijziging weer de portemonnee mogen trekken, varen De Vries Sails en zeilmakerij Molenaar er wel bij. Jongsma: ,,Wy kleie net.’’

Mooi artikel in de skûtsjebijlage van de Leeuwarder Courant.

Zonder zeilen geen skûtsjes. Maar hoe werkt een zeilmakerij?  Op bezoek bij Molenaar in Grou, hofleverancier van de SKS en IFKS. ,,It is sa’n moai fak. Je boartsje mei eat dat je net sjogge: wyn.’’

Het is spitsuur aan de Nieuwe Kade in Grou. In de werkplaats van Zeilmakerij Molenaar liggen twee fokken op de vloer. Twee zeilmakers komen niet achter hun naaimachines vandaan en halen de witte doeken in rap tempo onder hun naalden door. Het is drie weken voor de start van het SKS-kampioenschap en de skûtsjes van Huzum en Grou wachten op hun nieuwe ‘motor’.

,,We ha it smoardrok’’, zegt Jaap Jongsma (55). Hij is samen met Pierre Modderman (53) eigenaar van de zeilmakerij. Dit seizoen hebben de twee 35 stuks zeilen afgeleverd aan skûtsjes van de SKS en IFKS. ,,Dêr gie dit jier 65 persint fan ús tiid yn sitten. De SKS en IFKS binne belangryk foar ús ûndernimming’’, zegt Jongsma. De andere tijd zit in zeilen voor alle andere boten en schepen die je maar kunt bedenken: van pampussen tot ynglingen en valken.

De drukte komt niet voor niets nu: de nieuwe zeilformule van de SKS ebt nog na. Door de nieuwe formule – vorig jaar ingevoerd – mogen sommige skûtsjes meer vierkante meter doek voeren dan ze eerst hadden. De meeste skûtsjes hingen direct nadat de vereniging instemde met de nieuwe regels al bij Jaap Jongsma aan de lijn, maar onder meer het skûtsje van Huzum is een jaartje later. Vorig jaar was er nog geen geld om een nieuw zeil te kopen.

Dit jaar wel. Niet voor een nieuw grootzeil (in vaktaal en moet je eigenlijk alleen zeil zeggen), maar wel voor een fok. Jongsma: ,,De ekstra kante meters dy’t Huzum noch ferwurkje mocht  yn syn seilen, ha we dus net yn it seil set, mar yn ’e fok.’’

Een nieuw skûtsjezeil kopen is niet niks. Een vierkante meter kost ongeveer 120 euro. Met een grootzeil van gemiddeld 165 vierkante meter groot, gaat het om bedragen richting de 20.000 euro. Veel geld voor een commissie of – in de IFKS – voor particuliere eigenaren.

Daar komt bij dat de omloopsnelheid binnen de SKS hoog is. ,,Ferskate skûtsjes dogge trije, soms twa jier of sels mar ien jier mei in fok’’, zegt Jongsma. In de IFKS doen de skûtsjes langer met hun tuig, tot een zeven seizoenen. En nu, vermoedt Jongsma, zitten ze midden in een nieuwe cyclus. Dat maakt dit voorjaar tot het drukste in jaren.

Na een aantal mindere jaren, is Jongsma trots dat Molenaar nu acht skûtsjes mag tuigen en twee skûtsjes (Huzum en Langweer) voor een deel, en naar schatting 85 procent van de IFKS-skûtsjes. De andere skûtsjes halen hun zeilen bij concurrent De Vries Sails in Makkum. Vorig jaar zeilde zowel het podium van de SKS als dat van de IFKS met de zeilen van Molenaar. ,,Dan binne wy grutske seilmakkers’’, zegt Jongsma, die samen met Modderman zes man in dienst heeft.

Maar wat is het geheim van de smid? ,,Lestich te sizzen’’, zegt Jongsma. ,,Eltsenien hat syn eigen wurkwize, ideeën en netwurk. Wat dogge it op ús manier, en dat sprekt gelokkich oan.’’

Het is in ieder geval niet eenvoudig om een zeil te maken. Wie denkt dat een zeil een stuk vlak doek is dat in de juiste hoeken is gesneden, zit mis. Bij Molenaar zijn ze gemiddeld anderhalf uur bezig met een vierkante meter. Bij een zeil van 165 vierkante meter toch al snel 200 uur, oftewel een week werk voor vijf fte’ers.

Bij Molenaar snijden ze het doek, dat ze inkopen bij Contender in Mijdrecht, eerst kapot voordat ze de delen weer – op maat – aan elkaar vast naaien.  Van de stroken – 46 centimeter hoog – blijft de onderkant een rechte kant, maar wordt de bovenkant in een ronding gesneden. Door de stroken op elkaar te lijmen en te naaien – een rechte op een ronde kant – creëer je een bolling in het zeil. Die bolling is nodig om de wind door de zeilen te jagen. En hoeveel die bolling is? ,,It geheim fan de kok’’, grinnikt Jongsma.

Om zeilen te maken wordt hightech met oud ambacht gemixt. De computer rekent exact uit hoe de stroken moeten worden gesneden en hoe rond de bovenkant wordt. Met de hand (en naaimachine) worden die stroken weer aan elkaar gelijmd en daarna gestikt.

Het echte oude ambacht komt om de hoek kijken als lijknaaier Hans Knol op zijn oude en vertrouwde bankje gaat zitten, in de hoek van de werkplaats. Knol naait met de hand het lijk (het touw dat aan de zomen van het zeil wordt bevestigd) aan het zeil vast. Veertien meter handwerk. De SKS wil dat graag zo, legt Jongsma uit. ,,Hans is der oeren mei dwaande. By oare seilen dogge we it automatysk.’’

En dat ‘liketou’ wordt er niet zomaar opgezet: daar zit ongelooflijk veel spanning op. Eerst door de randen te tapen, dan door ze twee keer te naaien, voordat het lijk erop wordt gezet. Jongsma: ,,Der moat spanning stean op it seil en de liken. In slap lyk jout in slap seil.’’

Molenaar maakt twee types zeilen: model Sneek en model Heerenveen. De Sneker variant is wat vlakker en geschikt voor Piipster skûtsjes. ‘Heerenveen’ is een doek met wat meer pk’s, zegt Jongsma. De bolling is wat dieper, ideaal voor zwaardere skûtsjes. Zo zeilt d’Heale Moanne met model Sneek en Woudsend met ‘Heerenveen’.

En dan zijn er nog de verschillende typen zeilen. Molenaar heeft voor de fok drie smaken: light, medium en heavy. ,,En dy binne dan ek noch wol wat te miksen’’, zegt Jongsma. ,,Wy meitsje foar heechút trije wynkrêften seilen.’’ Wil een schipper een fok voor windkracht 2, 3 en 4, dan kruipt Jongsma achter zijn computer. ,,De grutte ferskillen sitte yn it plak fan de djipste bolling yn de fok en de djipte fan dy bolling.’’

Om zelf te oefenen: pak een A4-tje, snij het in vier stroken. Zorg dat elke strook een rechte en een ronde kant heeft, plak ze op elkaar en zie daar: er zit bolling in en het kan niet meer plat op de tafel liggen. En hoe ronder de bovenkanten, hoe meer bolling – hoe geschikter de fok voor harde wind.

Een misverstand: een nieuw zeil maakt het skûtsje altijd sneller dan het oude. ,,It giet derom hoe’t je dermei omgean’’, zegt de zeilmaker.  En als het dan een dagje niet lukt, dan is het altijd eenvoudig om het zeil de schuld te geven. ,,Wylst it sa kompleks is. Der binne safolle faktoaren en fariabelen. Mar de skipper hat de tools yn hannen. En it moaie fan ús fak is: je boartsje mei eat dat je net sjogge: wyn. En dat is it it lestichste oan ús fak: wa bepaalt wannear’t it goed is of net?’’

Wie schoenen past, weet of ze te klein of te groot zijn. Bij een zeil speelt gevoel een veel grotere rol. Kan de schipper ermee uit te voeten? ,,En dan binne der safolle faktoaren.’’ De schootspanning, de rekbanden, het onderlijk.  De bemanning, de koers, de manier van zeilen. ,,Je moatte it seil wol brûke sa’t wy it foar eagen ha. Derom stappe we ek faak efkes mei oan board as it der op sit.’’

Dat fokken en zeilen in de SKS een korte levensduur hebben, heeft met dat gevoel te maken. ,,Túch wurdt echt net âld by de earste eigner’’, zegt Jongsma, die ziet dat tuig uit de SKS later wel eens opduikt in de IFKS. ,,Mar skippers wolle graach it goede gefoel hâlde, en dat kinne se ek krije by nij spul.’’

Het heeft nog een oorzaak: de – door sommigen vervloekte – zeilformule, die in de laatste jaren nogal vaak op de schop is gegaan. Waar de commissies na elke wijziging weer de portemonnee mogen trekken, varen De Vries Sails en zeilmakerij Molenaar er wel bij. Jongsma: ,,Wy kleie net.’’

Mooi artikel in de skûtsjebijlage van de Leeuwarder Courant.

Zonder zeilen geen skûtsjes. Maar hoe werkt een zeilmakerij?  Op bezoek bij Molenaar in Grou, hofleverancier van de SKS en IFKS. ,,It is sa’n moai fak. Je boartsje mei eat dat je net sjogge: wyn.’’

Het is spitsuur aan de Nieuwe Kade in Grou. In de werkplaats van Zeilmakerij Molenaar liggen twee fokken op de vloer. Twee zeilmakers komen niet achter hun naaimachines vandaan en halen de witte doeken in rap tempo onder hun naalden door. Het is drie weken voor de start van het SKS-kampioenschap en de skûtsjes van Huzum en Grou wachten op hun nieuwe ‘motor’.

,,We ha it smoardrok’’, zegt Jaap Jongsma (55). Hij is samen met Pierre Modderman (53) eigenaar van de zeilmakerij. Dit seizoen hebben de twee 35 stuks zeilen afgeleverd aan skûtsjes van de SKS en IFKS. ,,Dêr gie dit jier 65 persint fan ús tiid yn sitten. De SKS en IFKS binne belangryk foar ús ûndernimming’’, zegt Jongsma. De andere tijd zit in zeilen voor alle andere boten en schepen die je maar kunt bedenken: van pampussen tot ynglingen en valken.

De drukte komt niet voor niets nu: de nieuwe zeilformule van de SKS ebt nog na. Door de nieuwe formule – vorig jaar ingevoerd – mogen sommige skûtsjes meer vierkante meter doek voeren dan ze eerst hadden. De meeste skûtsjes hingen direct nadat de vereniging instemde met de nieuwe regels al bij Jaap Jongsma aan de lijn, maar onder meer het skûtsje van Huzum is een jaartje later. Vorig jaar was er nog geen geld om een nieuw zeil te kopen.

Dit jaar wel. Niet voor een nieuw grootzeil (in vaktaal en moet je eigenlijk alleen zeil zeggen), maar wel voor een fok. Jongsma: ,,De ekstra kante meters dy’t Huzum noch ferwurkje mocht  yn syn seilen, ha we dus net yn it seil set, mar yn ’e fok.’’

Een nieuw skûtsjezeil kopen is niet niks. Een vierkante meter kost ongeveer 120 euro. Met een grootzeil van gemiddeld 165 vierkante meter groot, gaat het om bedragen richting de 20.000 euro. Veel geld voor een commissie of – in de IFKS – voor particuliere eigenaren.

Daar komt bij dat de omloopsnelheid binnen de SKS hoog is. ,,Ferskate skûtsjes dogge trije, soms twa jier of sels mar ien jier mei in fok’’, zegt Jongsma. In de IFKS doen de skûtsjes langer met hun tuig, tot een zeven seizoenen. En nu, vermoedt Jongsma, zitten ze midden in een nieuwe cyclus. Dat maakt dit voorjaar tot het drukste in jaren.

Na een aantal mindere jaren, is Jongsma trots dat Molenaar nu acht skûtsjes mag tuigen en twee skûtsjes (Huzum en Langweer) voor een deel, en naar schatting 85 procent van de IFKS-skûtsjes. De andere skûtsjes halen hun zeilen bij concurrent De Vries Sails in Makkum. Vorig jaar zeilde zowel het podium van de SKS als dat van de IFKS met de zeilen van Molenaar. ,,Dan binne wy grutske seilmakkers’’, zegt Jongsma, die samen met Modderman zes man in dienst heeft.

Maar wat is het geheim van de smid? ,,Lestich te sizzen’’, zegt Jongsma. ,,Eltsenien hat syn eigen wurkwize, ideeën en netwurk. Wat dogge it op ús manier, en dat sprekt gelokkich oan.’’

Het is in ieder geval niet eenvoudig om een zeil te maken. Wie denkt dat een zeil een stuk vlak doek is dat in de juiste hoeken is gesneden, zit mis. Bij Molenaar zijn ze gemiddeld anderhalf uur bezig met een vierkante meter. Bij een zeil van 165 vierkante meter toch al snel 200 uur, oftewel een week werk voor vijf fte’ers.

Bij Molenaar snijden ze het doek, dat ze inkopen bij Contender in Mijdrecht, eerst kapot voordat ze de delen weer – op maat – aan elkaar vast naaien.  Van de stroken – 46 centimeter hoog – blijft de onderkant een rechte kant, maar wordt de bovenkant in een ronding gesneden. Door de stroken op elkaar te lijmen en te naaien – een rechte op een ronde kant – creëer je een bolling in het zeil. Die bolling is nodig om de wind door de zeilen te jagen. En hoeveel die bolling is? ,,It geheim fan de kok’’, grinnikt Jongsma.

Om zeilen te maken wordt hightech met oud ambacht gemixt. De computer rekent exact uit hoe de stroken moeten worden gesneden en hoe rond de bovenkant wordt. Met de hand (en naaimachine) worden die stroken weer aan elkaar gelijmd en daarna gestikt.

Het echte oude ambacht komt om de hoek kijken als lijknaaier Hans Knol op zijn oude en vertrouwde bankje gaat zitten, in de hoek van de werkplaats. Knol naait met de hand het lijk (het touw dat aan de zomen van het zeil wordt bevestigd) aan het zeil vast. Veertien meter handwerk. De SKS wil dat graag zo, legt Jongsma uit. ,,Hans is der oeren mei dwaande. By oare seilen dogge we it automatysk.’’

En dat ‘liketou’ wordt er niet zomaar opgezet: daar zit ongelooflijk veel spanning op. Eerst door de randen te tapen, dan door ze twee keer te naaien, voordat het lijk erop wordt gezet. Jongsma: ,,Der moat spanning stean op it seil en de liken. In slap lyk jout in slap seil.’’

Molenaar maakt twee types zeilen: model Sneek en model Heerenveen. De Sneker variant is wat vlakker en geschikt voor Piipster skûtsjes. ‘Heerenveen’ is een doek met wat meer pk’s, zegt Jongsma. De bolling is wat dieper, ideaal voor zwaardere skûtsjes. Zo zeilt d’Heale Moanne met model Sneek en Woudsend met ‘Heerenveen’.

En dan zijn er nog de verschillende typen zeilen. Molenaar heeft voor de fok drie smaken: light, medium en heavy. ,,En dy binne dan ek noch wol wat te miksen’’, zegt Jongsma. ,,Wy meitsje foar heechút trije wynkrêften seilen.’’ Wil een schipper een fok voor windkracht 2, 3 en 4, dan kruipt Jongsma achter zijn computer. ,,De grutte ferskillen sitte yn it plak fan de djipste bolling yn de fok en de djipte fan dy bolling.’’

Om zelf te oefenen: pak een A4-tje, snij het in vier stroken. Zorg dat elke strook een rechte en een ronde kant heeft, plak ze op elkaar en zie daar: er zit bolling in en het kan niet meer plat op de tafel liggen. En hoe ronder de bovenkanten, hoe meer bolling – hoe geschikter de fok voor harde wind.

Een misverstand: een nieuw zeil maakt het skûtsje altijd sneller dan het oude. ,,It giet derom hoe’t je dermei omgean’’, zegt de zeilmaker.  En als het dan een dagje niet lukt, dan is het altijd eenvoudig om het zeil de schuld te geven. ,,Wylst it sa kompleks is. Der binne safolle faktoaren en fariabelen. Mar de skipper hat de tools yn hannen. En it moaie fan ús fak is: je boartsje mei eat dat je net sjogge: wyn. En dat is it it lestichste oan ús fak: wa bepaalt wannear’t it goed is of net?’’

Wie schoenen past, weet of ze te klein of te groot zijn. Bij een zeil speelt gevoel een veel grotere rol. Kan de schipper ermee uit te voeten? ,,En dan binne der safolle faktoaren.’’ De schootspanning, de rekbanden, het onderlijk.  De bemanning, de koers, de manier van zeilen. ,,Je moatte it seil wol brûke sa’t wy it foar eagen ha. Derom stappe we ek faak efkes mei oan board as it der op sit.’’

Dat fokken en zeilen in de SKS een korte levensduur hebben, heeft met dat gevoel te maken. ,,Túch wurdt echt net âld by de earste eigner’’, zegt Jongsma, die ziet dat tuig uit de SKS later wel eens opduikt in de IFKS. ,,Mar skippers wolle graach it goede gefoel hâlde, en dat kinne se ek krije by nij spul.’’

Het heeft nog een oorzaak: de – door sommigen vervloekte – zeilformule, die in de laatste jaren nogal vaak op de schop is gegaan. Waar de commissies na elke wijziging weer de portemonnee mogen trekken, varen De Vries Sails en zeilmakerij Molenaar er wel bij. Jongsma: ,,Wy kleie net.’’

Mooi artikel in de skûtsjebijlage van de Leeuwarder Courant.

Zonder zeilen geen skûtsjes. Maar hoe werkt een zeilmakerij?  Op bezoek bij Molenaar in Grou, hofleverancier van de SKS en IFKS. ,,It is sa’n moai fak. Je boartsje mei eat dat je net sjogge: wyn.’’

Het is spitsuur aan de Nieuwe Kade in Grou. In de werkplaats van Zeilmakerij Molenaar liggen twee fokken op de vloer. Twee zeilmakers komen niet achter hun naaimachines vandaan en halen de witte doeken in rap tempo onder hun naalden door. Het is drie weken voor de start van het SKS-kampioenschap en de skûtsjes van Huzum en Grou wachten op hun nieuwe ‘motor’.

,,We ha it smoardrok’’, zegt Jaap Jongsma (55). Hij is samen met Pierre Modderman (53) eigenaar van de zeilmakerij. Dit seizoen hebben de twee 35 stuks zeilen afgeleverd aan skûtsjes van de SKS en IFKS. ,,Dêr gie dit jier 65 persint fan ús tiid yn sitten. De SKS en IFKS binne belangryk foar ús ûndernimming’’, zegt Jongsma. De andere tijd zit in zeilen voor alle andere boten en schepen die je maar kunt bedenken: van pampussen tot ynglingen en valken.

De drukte komt niet voor niets nu: de nieuwe zeilformule van de SKS ebt nog na. Door de nieuwe formule – vorig jaar ingevoerd – mogen sommige skûtsjes meer vierkante meter doek voeren dan ze eerst hadden. De meeste skûtsjes hingen direct nadat de vereniging instemde met de nieuwe regels al bij Jaap Jongsma aan de lijn, maar onder meer het skûtsje van Huzum is een jaartje later. Vorig jaar was er nog geen geld om een nieuw zeil te kopen.

Dit jaar wel. Niet voor een nieuw grootzeil (in vaktaal en moet je eigenlijk alleen zeil zeggen), maar wel voor een fok. Jongsma: ,,De ekstra kante meters dy’t Huzum noch ferwurkje mocht  yn syn seilen, ha we dus net yn it seil set, mar yn ’e fok.’’

Een nieuw skûtsjezeil kopen is niet niks. Een vierkante meter kost ongeveer 120 euro. Met een grootzeil van gemiddeld 165 vierkante meter groot, gaat het om bedragen richting de 20.000 euro. Veel geld voor een commissie of – in de IFKS – voor particuliere eigenaren.

Daar komt bij dat de omloopsnelheid binnen de SKS hoog is. ,,Ferskate skûtsjes dogge trije, soms twa jier of sels mar ien jier mei in fok’’, zegt Jongsma. In de IFKS doen de skûtsjes langer met hun tuig, tot een zeven seizoenen. En nu, vermoedt Jongsma, zitten ze midden in een nieuwe cyclus. Dat maakt dit voorjaar tot het drukste in jaren.

Na een aantal mindere jaren, is Jongsma trots dat Molenaar nu acht skûtsjes mag tuigen en twee skûtsjes (Huzum en Langweer) voor een deel, en naar schatting 85 procent van de IFKS-skûtsjes. De andere skûtsjes halen hun zeilen bij concurrent De Vries Sails in Makkum. Vorig jaar zeilde zowel het podium van de SKS als dat van de IFKS met de zeilen van Molenaar. ,,Dan binne wy grutske seilmakkers’’, zegt Jongsma, die samen met Modderman zes man in dienst heeft.

Maar wat is het geheim van de smid? ,,Lestich te sizzen’’, zegt Jongsma. ,,Eltsenien hat syn eigen wurkwize, ideeën en netwurk. Wat dogge it op ús manier, en dat sprekt gelokkich oan.’’

Het is in ieder geval niet eenvoudig om een zeil te maken. Wie denkt dat een zeil een stuk vlak doek is dat in de juiste hoeken is gesneden, zit mis. Bij Molenaar zijn ze gemiddeld anderhalf uur bezig met een vierkante meter. Bij een zeil van 165 vierkante meter toch al snel 200 uur, oftewel een week werk voor vijf fte’ers.

Bij Molenaar snijden ze het doek, dat ze inkopen bij Contender in Mijdrecht, eerst kapot voordat ze de delen weer – op maat – aan elkaar vast naaien.  Van de stroken – 46 centimeter hoog – blijft de onderkant een rechte kant, maar wordt de bovenkant in een ronding gesneden. Door de stroken op elkaar te lijmen en te naaien – een rechte op een ronde kant – creëer je een bolling in het zeil. Die bolling is nodig om de wind door de zeilen te jagen. En hoeveel die bolling is? ,,It geheim fan de kok’’, grinnikt Jongsma.

Om zeilen te maken wordt hightech met oud ambacht gemixt. De computer rekent exact uit hoe de stroken moeten worden gesneden en hoe rond de bovenkant wordt. Met de hand (en naaimachine) worden die stroken weer aan elkaar gelijmd en daarna gestikt.

Het echte oude ambacht komt om de hoek kijken als lijknaaier Hans Knol op zijn oude en vertrouwde bankje gaat zitten, in de hoek van de werkplaats. Knol naait met de hand het lijk (het touw dat aan de zomen van het zeil wordt bevestigd) aan het zeil vast. Veertien meter handwerk. De SKS wil dat graag zo, legt Jongsma uit. ,,Hans is der oeren mei dwaande. By oare seilen dogge we it automatysk.’’

En dat ‘liketou’ wordt er niet zomaar opgezet: daar zit ongelooflijk veel spanning op. Eerst door de randen te tapen, dan door ze twee keer te naaien, voordat het lijk erop wordt gezet. Jongsma: ,,Der moat spanning stean op it seil en de liken. In slap lyk jout in slap seil.’’

Molenaar maakt twee types zeilen: model Sneek en model Heerenveen. De Sneker variant is wat vlakker en geschikt voor Piipster skûtsjes. ‘Heerenveen’ is een doek met wat meer pk’s, zegt Jongsma. De bolling is wat dieper, ideaal voor zwaardere skûtsjes. Zo zeilt d’Heale Moanne met model Sneek en Woudsend met ‘Heerenveen’.

En dan zijn er nog de verschillende typen zeilen. Molenaar heeft voor de fok drie smaken: light, medium en heavy. ,,En dy binne dan ek noch wol wat te miksen’’, zegt Jongsma. ,,Wy meitsje foar heechút trije wynkrêften seilen.’’ Wil een schipper een fok voor windkracht 2, 3 en 4, dan kruipt Jongsma achter zijn computer. ,,De grutte ferskillen sitte yn it plak fan de djipste bolling yn de fok en de djipte fan dy bolling.’’

Om zelf te oefenen: pak een A4-tje, snij het in vier stroken. Zorg dat elke strook een rechte en een ronde kant heeft, plak ze op elkaar en zie daar: er zit bolling in en het kan niet meer plat op de tafel liggen. En hoe ronder de bovenkanten, hoe meer bolling – hoe geschikter de fok voor harde wind.

Een misverstand: een nieuw zeil maakt het skûtsje altijd sneller dan het oude. ,,It giet derom hoe’t je dermei omgean’’, zegt de zeilmaker.  En als het dan een dagje niet lukt, dan is het altijd eenvoudig om het zeil de schuld te geven. ,,Wylst it sa kompleks is. Der binne safolle faktoaren en fariabelen. Mar de skipper hat de tools yn hannen. En it moaie fan ús fak is: je boartsje mei eat dat je net sjogge: wyn. En dat is it it lestichste oan ús fak: wa bepaalt wannear’t it goed is of net?’’

Wie schoenen past, weet of ze te klein of te groot zijn. Bij een zeil speelt gevoel een veel grotere rol. Kan de schipper ermee uit te voeten? ,,En dan binne der safolle faktoaren.’’ De schootspanning, de rekbanden, het onderlijk.  De bemanning, de koers, de manier van zeilen. ,,Je moatte it seil wol brûke sa’t wy it foar eagen ha. Derom stappe we ek faak efkes mei oan board as it der op sit.’’

Dat fokken en zeilen in de SKS een korte levensduur hebben, heeft met dat gevoel te maken. ,,Túch wurdt echt net âld by de earste eigner’’, zegt Jongsma, die ziet dat tuig uit de SKS later wel eens opduikt in de IFKS. ,,Mar skippers wolle graach it goede gefoel hâlde, en dat kinne se ek krije by nij spul.’’

Het heeft nog een oorzaak: de – door sommigen vervloekte – zeilformule, die in de laatste jaren nogal vaak op de schop is gegaan. Waar de commissies na elke wijziging weer de portemonnee mogen trekken, varen De Vries Sails en zeilmakerij Molenaar er wel bij. Jongsma: ,,Wy kleie net.’’

Mooi artikel in de skûtsjebijlage van de Leeuwarder Courant.

Zonder zeilen geen skûtsjes. Maar hoe werkt een zeilmakerij?  Op bezoek bij Molenaar in Grou, hofleverancier van de SKS en IFKS. ,,It is sa’n moai fak. Je boartsje mei eat dat je net sjogge: wyn.’’

Het is spitsuur aan de Nieuwe Kade in Grou. In de werkplaats van Zeilmakerij Molenaar liggen twee fokken op de vloer. Twee zeilmakers komen niet achter hun naaimachines vandaan en halen de witte doeken in rap tempo onder hun naalden door. Het is drie weken voor de start van het SKS-kampioenschap en de skûtsjes van Huzum en Grou wachten op hun nieuwe ‘motor’.

,,We ha it smoardrok’’, zegt Jaap Jongsma (55). Hij is samen met Pierre Modderman (53) eigenaar van de zeilmakerij. Dit seizoen hebben de twee 35 stuks zeilen afgeleverd aan skûtsjes van de SKS en IFKS. ,,Dêr gie dit jier 65 persint fan ús tiid yn sitten. De SKS en IFKS binne belangryk foar ús ûndernimming’’, zegt Jongsma. De andere tijd zit in zeilen voor alle andere boten en schepen die je maar kunt bedenken: van pampussen tot ynglingen en valken.

De drukte komt niet voor niets nu: de nieuwe zeilformule van de SKS ebt nog na. Door de nieuwe formule – vorig jaar ingevoerd – mogen sommige skûtsjes meer vierkante meter doek voeren dan ze eerst hadden. De meeste skûtsjes hingen direct nadat de vereniging instemde met de nieuwe regels al bij Jaap Jongsma aan de lijn, maar onder meer het skûtsje van Huzum is een jaartje later. Vorig jaar was er nog geen geld om een nieuw zeil te kopen.

Dit jaar wel. Niet voor een nieuw grootzeil (in vaktaal en moet je eigenlijk alleen zeil zeggen), maar wel voor een fok. Jongsma: ,,De ekstra kante meters dy’t Huzum noch ferwurkje mocht  yn syn seilen, ha we dus net yn it seil set, mar yn ’e fok.’’

Een nieuw skûtsjezeil kopen is niet niks. Een vierkante meter kost ongeveer 120 euro. Met een grootzeil van gemiddeld 165 vierkante meter groot, gaat het om bedragen richting de 20.000 euro. Veel geld voor een commissie of – in de IFKS – voor particuliere eigenaren.

Daar komt bij dat de omloopsnelheid binnen de SKS hoog is. ,,Ferskate skûtsjes dogge trije, soms twa jier of sels mar ien jier mei in fok’’, zegt Jongsma. In de IFKS doen de skûtsjes langer met hun tuig, tot een zeven seizoenen. En nu, vermoedt Jongsma, zitten ze midden in een nieuwe cyclus. Dat maakt dit voorjaar tot het drukste in jaren.

Na een aantal mindere jaren, is Jongsma trots dat Molenaar nu acht skûtsjes mag tuigen en twee skûtsjes (Huzum en Langweer) voor een deel, en naar schatting 85 procent van de IFKS-skûtsjes. De andere skûtsjes halen hun zeilen bij concurrent De Vries Sails in Makkum. Vorig jaar zeilde zowel het podium van de SKS als dat van de IFKS met de zeilen van Molenaar. ,,Dan binne wy grutske seilmakkers’’, zegt Jongsma, die samen met Modderman zes man in dienst heeft.

Maar wat is het geheim van de smid? ,,Lestich te sizzen’’, zegt Jongsma. ,,Eltsenien hat syn eigen wurkwize, ideeën en netwurk. Wat dogge it op ús manier, en dat sprekt gelokkich oan.’’

Het is in ieder geval niet eenvoudig om een zeil te maken. Wie denkt dat een zeil een stuk vlak doek is dat in de juiste hoeken is gesneden, zit mis. Bij Molenaar zijn ze gemiddeld anderhalf uur bezig met een vierkante meter. Bij een zeil van 165 vierkante meter toch al snel 200 uur, oftewel een week werk voor vijf fte’ers.

Bij Molenaar snijden ze het doek, dat ze inkopen bij Contender in Mijdrecht, eerst kapot voordat ze de delen weer – op maat – aan elkaar vast naaien.  Van de stroken – 46 centimeter hoog – blijft de onderkant een rechte kant, maar wordt de bovenkant in een ronding gesneden. Door de stroken op elkaar te lijmen en te naaien – een rechte op een ronde kant – creëer je een bolling in het zeil. Die bolling is nodig om de wind door de zeilen te jagen. En hoeveel die bolling is? ,,It geheim fan de kok’’, grinnikt Jongsma.

Om zeilen te maken wordt hightech met oud ambacht gemixt. De computer rekent exact uit hoe de stroken moeten worden gesneden en hoe rond de bovenkant wordt. Met de hand (en naaimachine) worden die stroken weer aan elkaar gelijmd en daarna gestikt.

Het echte oude ambacht komt om de hoek kijken als lijknaaier Hans Knol op zijn oude en vertrouwde bankje gaat zitten, in de hoek van de werkplaats. Knol naait met de hand het lijk (het touw dat aan de zomen van het zeil wordt bevestigd) aan het zeil vast. Veertien meter handwerk. De SKS wil dat graag zo, legt Jongsma uit. ,,Hans is der oeren mei dwaande. By oare seilen dogge we it automatysk.’’

En dat ‘liketou’ wordt er niet zomaar opgezet: daar zit ongelooflijk veel spanning op. Eerst door de randen te tapen, dan door ze twee keer te naaien, voordat het lijk erop wordt gezet. Jongsma: ,,Der moat spanning stean op it seil en de liken. In slap lyk jout in slap seil.’’

Molenaar maakt twee types zeilen: model Sneek en model Heerenveen. De Sneker variant is wat vlakker en geschikt voor Piipster skûtsjes. ‘Heerenveen’ is een doek met wat meer pk’s, zegt Jongsma. De bolling is wat dieper, ideaal voor zwaardere skûtsjes. Zo zeilt d’Heale Moanne met model Sneek en Woudsend met ‘Heerenveen’.

En dan zijn er nog de verschillende typen zeilen. Molenaar heeft voor de fok drie smaken: light, medium en heavy. ,,En dy binne dan ek noch wol wat te miksen’’, zegt Jongsma. ,,Wy meitsje foar heechút trije wynkrêften seilen.’’ Wil een schipper een fok voor windkracht 2, 3 en 4, dan kruipt Jongsma achter zijn computer. ,,De grutte ferskillen sitte yn it plak fan de djipste bolling yn de fok en de djipte fan dy bolling.’’

Om zelf te oefenen: pak een A4-tje, snij het in vier stroken. Zorg dat elke strook een rechte en een ronde kant heeft, plak ze op elkaar en zie daar: er zit bolling in en het kan niet meer plat op de tafel liggen. En hoe ronder de bovenkanten, hoe meer bolling – hoe geschikter de fok voor harde wind.

Een misverstand: een nieuw zeil maakt het skûtsje altijd sneller dan het oude. ,,It giet derom hoe’t je dermei omgean’’, zegt de zeilmaker.  En als het dan een dagje niet lukt, dan is het altijd eenvoudig om het zeil de schuld te geven. ,,Wylst it sa kompleks is. Der binne safolle faktoaren en fariabelen. Mar de skipper hat de tools yn hannen. En it moaie fan ús fak is: je boartsje mei eat dat je net sjogge: wyn. En dat is it it lestichste oan ús fak: wa bepaalt wannear’t it goed is of net?’’

Wie schoenen past, weet of ze te klein of te groot zijn. Bij een zeil speelt gevoel een veel grotere rol. Kan de schipper ermee uit te voeten? ,,En dan binne der safolle faktoaren.’’ De schootspanning, de rekbanden, het onderlijk.  De bemanning, de koers, de manier van zeilen. ,,Je moatte it seil wol brûke sa’t wy it foar eagen ha. Derom stappe we ek faak efkes mei oan board as it der op sit.’’

Dat fokken en zeilen in de SKS een korte levensduur hebben, heeft met dat gevoel te maken. ,,Túch wurdt echt net âld by de earste eigner’’, zegt Jongsma, die ziet dat tuig uit de SKS later wel eens opduikt in de IFKS. ,,Mar skippers wolle graach it goede gefoel hâlde, en dat kinne se ek krije by nij spul.’’

Het heeft nog een oorzaak: de – door sommigen vervloekte – zeilformule, die in de laatste jaren nogal vaak op de schop is gegaan. Waar de commissies na elke wijziging weer de portemonnee mogen trekken, varen De Vries Sails en zeilmakerij Molenaar er wel bij. Jongsma: ,,Wy kleie net.’’

Het seizoen loopt ten einde.

Met de temperatuur van de afgelopen dagen zou je het niet zeggen maar het seizoen loopt ten einde. De zeilen worden boord gehaald en de schepen gaan op de wal. Tijd voor de winteractiviteiten. In het voorjaar bedankt u zich opeens dat er nog mankementen aan uw zeil waren. Een slijt plek bij de zaling, losse stiksels aan het achterlijk, noem het maar. Mankementen die nodig hersteld moeten worden door een zeilmaker. Dat kost tijd, maar zeilmakers hebben het druk in het voorjaar. Dat is bij zeilmakerij Molenaar niet anders. Een nadeel van van deze drukte is een langere wachttijd bij reparaties en een langere levertijd van nieuwe zeilen in het voorjaar.
Wij adviseren u dan ook om uw zeilen zo snel mogelijk langs te brengen voor reparatie en onderhoud zodat voor het nieuwe seizoen weer helemaal klaar bent.

deinemeid

Mooie resultaten in Enkhuizer Klipperrace!

In het weekend van 7 en 8 oktober werd de 44ste editie van de Enkhuizer Klipperrace voor klippers en verwante scheepstypen georganiseerd. Voor een aantal van onze klanten werd dit een zeer geslaagd weekend.
In de A klasse won de La Boheme voor de Isis, Hoge Wier en de Willem Jacob. In de B klasse won de Deinemeid (foto) zeer overtuigend. Namens de zeilmaker: Gefeliciteerd!

20767924_1279263568848649_3186602199882949201_n

Roemende zeilers!

Als de klandizie toeneemt en er elk jaar meer zeilen worden gemaakt, zou je kunnen zeggen dat je het best aardig doet. Dat wordt onderstreept door het feit dat we ‘hofleverancier’ zijn van de top van het eindklassement. De SKS-skûtsjes van Grou, Heerenveen en Sneek en in de IFKS-A de Emanuel, It Swarte Wiif en de It Doarp Eastermar varen met Molenaar zeilen en zijn in respectievelijk de top drie en vier geëindigd dit jaar. Zou het toeval zijn? We denken van niet. Nu zijn we met zulke resultaten natuurlijk al in een feeststemming. Maar het wordt nog leuker want zo aan het eind van het seizoen, stromen de reacties binnen. Klanten die melden dat ze (dik) tevreden zijn is wat ons betreft dan ook de kers op de taart; Per slot van rekening is niets menselijks ons vreemd. 

watersportwinkel de Liefde

De liefde komt samen in Workum!

Nieuw servicepunt onderhoud en reparatie zeilen.

Zeilmakerij Molenaar en watersportwinkel ‘de Liefde’ in Workum gaan samenwerken op het gebied van reparatie en onderhoud van zeilen. Met ingang van 1 april is het mogelijk om ook bij watersportwinkel ‘de Liefde’ zeilen in te leveren die gerepareerd moeten worden en/of onderhoud behoeven. Jaap Jongsma van Zeilmakerij Molenaar: “Voor de goede orde, De Liefde fungeert als een soort loket, de reparatie en het onderhoud gebeurt bij ons in Grou. Wij zorgen dat de zeilen zo spoedig mogelijk naar en van de zeilmakerij gaan zodat de gebruiker er weer snel over kan beschikken.
Zeilmakerij Molenaar zal ook geregeld zichtbaar aanwezig zijn in de bijbehorende jachthaven. Voor ‘raad en daad” kunt u ons daar altijd aanspreken.

Watersportwinkel “ de Liefde”
Moleburen 11
8711 JA Workum
0515 542004
www.watersportwinkeldeliefde.nl

21122482_931556516982538_8414722305227011894_o

Mooier kunnen wij het niet in een advertentie zetten!

 

Van: Merijn Olsthoorn
Verzonden: dinsdag 12 september 2017 10:21
Aan: Zeilmakerij Molenaar / Jaap Jongsma
Onderwerp: testimonial

Al jaren maakt Zeilmakerij Molenaar voor ons skûtsje de zeilen. Dit seizoen zijn we aan de slag gegaan voor een nieuw grootzeil. Samen met Jaap hebben we uitgebreid naar de mogelijkheden qua materiaalkeuze en snit gekeken. Dat is een mooi proces, waarbij opvalt dat Jaap zijn kennis en ervaring als zeilmaker combineert met de input die je als zeiler geeft, over de specifieke eigenschappen van je schip en hóe je als team wil zeilen.

Samen met Jaap en Jens hebben we het nieuwe zeil gezet en in een eerste training een basis stand opgezocht. Ondanks dat we nog volop bezig zijn om het nieuwe zeil te leren kennen en verschillende settings uit te proberen, konden we er in de wedstrijden direct mee presteren.

Op zaterdag 26 augustus werd skûtsje “Emanuel” winnaar bij de IFKS

20863435_1209489409157610_7892696213303895517_o

Grouster skutsje vertrouwd al jaren op de kwaliteit en kennis van Zeilmakerij Molenaar.

Zeilmakerij Molenaar levert al sinds de aanschaf van het huidige skûtsje ” t  Doarp Grou” in 1958 de zeilen aan de Grouster Skûtsje Commissie. Vele overwinningen en kampioenschappen zijn er ondertussen gevierd. Overleg met bestuur en schipper zijn belangrijk in deze lange samenwerking, maar natuurlijk kwaliteit van de zeilen moeten goed zijn om de samenwerking in stand te houden.
Skutsje  ” t Doarp Grou” is afgelopen voorjaar flink onderhanden genomen en is weer klaar voor de toekomst. Helaas duurde deze onderhoudsbeurt wat langer als verwacht en konden wij pas laat de nieuw bestelde zeilen inmeten, wat ook een late levering met zich meebracht.
Douwe Visser zei daar later over: Als je vlak voor het kampioenschap een nieuw grootzeil en fok krijgt en je wordt kampioen, dan moet het wel heel goed zijn! Anders krijg je het schip niet in 3 weken aan de praat.

 Vakantiesluiting 2018!

Na een druk en succesvol voorseizoen is ons bedrijf in de weken 33 en 34 gesloten.

X 382 Relaxtion Jongsma

Team Relaxion wint Schuttevaerrace!

Zeilmakerij Molenaar feliciteert Tjeerd Jongsma
en team Relexion met de overwinning in de
35e Schuttevaerrace
Afgelopen jaar hebben wij deze X 382 mogen voorzien van een nieuwe set zeilen gemaakt van DCX laminaat.
Kennis en ervaring geven resultaat!

wim bleeker 12 vts jol

Wim Bleeker voor de 4e keer Kampioen!

In het weekeinde van 1 t/m 3 september is Wim Bleeker op het Sneekermeer en de Goigarypster Poelen  voor de vierde maal Nederlands Kampioen in de 12-voetsjollenklasse geworden. Mooi weer: droog en een zonnetje erbij. Maar de wind liet veelal verstek gaan. Op de eerste wedstrijddag kon slechts 1 race gevaren worden. Op zaterdag stond er een lichte bries met onvoorspelbare windschiftingen die het de deelnemers bijzonder lastig maakten. Omdat er op die dag desondanks toch 4 races gezeild konden worden bleek het totaal aantal van 5 races op zondag voldoende om Wim Bleeker als kampioen te huldigen. Op de zondag zijn geen races meer gevaren. Fred Knitel (854), Huib Ozinga (755), Emiel Westerhof (742) en Frans de Bot (763) werden respectievelijk 1e, 2e , 3e, 4e en 5e. De volledige uitslag vindt u HIER.

tirion foppe jansma

Familie team Jansma Sneekweek Kampioen

Sneekweek 2017, prachtig gevaren onder fraaie zeil omstandigheden.Familie team Jansma wist toe te slaan, constant en soepel de 6 dagen door. Op de hardzeildag een mooie 1e prijs te pakken en ja dan op de laatste dag gewoon weer een 1 varen en toen was het beslist en hadden we de Sneekweek hoofdprijs te pakken.

menno en marcel voor de 9e x nederlands kampioen.

Valk 45 Menno en Marcel voor de 9e keer Nationaal Kampioen

Moeilijke wind (weinig en draaiend) maar na 2 jaar intermezzo is t weer gelukt 😀 en daarmee nemen ze (powered by Zeilmakerij Molenaar) het record over van de legendarische Bart Kraan.

 klaas 't Hoen (2)

Klaas ’t Hoen en Brechtje van der Werf
Nationaal Kampioen
16 m2 2017.

Het duo Klaas ’t Hoen en Brechtje van der Werf is op een bladstil Slotermeer uitgeroepen tot nationaal kampioen 16m2. Eerder wonnen ze ook al de Sneekweek.

 flitskampioen 2017

Nationaal Kampioen Flits 2017.
Dennis Abma en Arnoudt Reitsma

Heeg – Dennis Abma en Arnoudt Reitsma hebben afgelopen weekend op het Heegermeer de nationale titel in de Flitsklasse op hun naam gebracht met een mooie constante serie uitslagen. De 48 deelnemers zeilden op de vrijdag, zaterdag en zondag in totaal 9 wedstrijden in deze door de WatersportVereniging Heeg in samenwerking met de Flitsclub Sneek georganiseerde nationale kampioenschappen, waarin de kampioenen Abma en Reitsma vijf maar een ‘paaltje’ scoorden. Hun slechtste (en aftrek-) wedstrijd was een vijftiende plaats.

Op vrijdag stond er op het Heegermeer een dikke ‘pûster’,  die ervoor zorgde dat diverse deelnemers een nat pak opliepen. Zaterdag een mooie zeildag maar wel met wisselende windrichting, dus af en toe best wel hoofdbrekens voor zowel het wedstrijdcomité, als de zeilers en op zondag een mooie dag met weer iets meer wind, waarbij de kampioenen Dennis Abma en Arnoudt Reitsma lieten zien dat ze zich niet meer lieten bedreigen door 4 keer achter elkaar de winst te pakken. (Bron WSH Heeg – voor de volledige uitslag zie de site van WSH

IMG_4226

Bronkhorst, zondag 15 oktober 2017

 

Goedenavond, familieleden, vrienden  en zeilmaten…

Het was een druk weekeinde… vrijdag kregen we de bestelde zeilen van de firma Molenaar Zeilen te Grou. Reeds eeuwen de bekende firma! Ik denk dat de Albert & Nelly een ruime eeuw (1891) geleden ook met Molenaar zeilen voer en we hebben nog een set linnen zeilen met het prachtige logo erin. Wel loodzwaar. Ja… Egyptisch linnen is zwaar en minder vierkante meters dan nu. (behoudens een wedstrijdmast van 12m hoogte en 40m2 zeil en reven was een schande… nat pak niet?) Onze zeilen zijn vermoedelijk besteld in de jaren zestig door wijlen Dr. Vermeer, de auteur van de bekende boeken over Friese Jachten, Boeiers en natuurlijk de Tjotters & Boatsjes. De Albert & Nelly (immers Vermeers’ eigen boot) op de omslag van het boek en heel veel tekeningen van de boot, welke is opgemeten. De meetbrief van de zeilen én natuurlijk de gehele boot, de TVF was reeds een halve eeuw oud en mij niet meer bekend.

Wij deden voor spek en bonen met enkele zeilwedstrijden mee. Bij platbodemzeilen hebben we onder aan de giek een zgn. losse broek en bij ons was het echt een broekzak. Hoog aan de wind wilde niet meer. Aldus naar Molenaar en de ’oude zeilen’ gaan naar liefhebbers, welke er boodschappentassen of i.d. van maken, wie weet een jurkje of pakje voor de dames? Immers Koningin Maxima ging ook gekleed in een postzak, nietwaar?

Vrijdag moest Jens Jongsma van Molenaar het grootzeil nog inbinden op de gaffel. Nog de oude, welke wie weet een halve of eeuw oud is en 103cm meet. De kleinste van de gehele vloot tjotters. De mast is echter 9.2m hoog en daar moeten we het van hebben. De Albert & Nelly  is een boot voor meer lichter weer en enige zusterschepen hebben gaffels van 140 tot 160cm en dat is heel wat meer zeil aan de top van de mast. Deze schepen hebben één of twee gangen meer en zijn duidelijk ’holler’, liggen dieper en… kunnen dus kennelijk meer zeil hebben voor er moet worden gereefd?

Rond het middaguur hijsen en het is een beauty. Complimenten Jens en vader Jaap, want die had het zeilplan gemaakt voor deze boot. Min of meer revolutionair. Zeil van Fibercon Polypreg 6.5 Oz. Dit is zeil dat verticaal geweven is en minder tot niet doorzakt. Wanneer je een monster in handen krijgt denk je… wat is dat voor glad gedoe. Maar… nu op de boot is het een schoon geheel. Jens, niet alleen zeilmaker, maar ook zeiler in hart en nieren, topzeiler in een 16m2 en tacticus van het Heerenveen SKS- team dat dit jaar 2e werd bij het Skûtsjesilen.  Mijn complimenten. De zeilen erop en eraf en in de zakken op dek. Om 13.00 uur voer ik met de Albert & Nelly (op de motor) precies tegen de wind in over het Prinses Margrietkanaal via het Sneekermeer, langs Joure naar Boornzwaag (bij Langweer) Een dikke wind vijf en na de sluis bij Terherne kreeg ik de ”zegen van voren”. Wind vijf op de kop en stuwend water = water over het dek. Niet zeuren! Naar de haven en de bruggen van de Oude Schouw en vooral Joure vertraagden mijn route van 3 naar 4.5 uur. Ik was binnen en alles heel en de zeilen op dek in de zak. Boot in de haven, aftuigen en op naar Bronkhorst. Gebruik 3 Ltr benzine van Grou naar Langweer. Wat een verschil met de oude Seagulls! 4 takt scheelt ook een hoop herrie.

Zondag (vandaag) om 09.00 uur naar Langweer en weinig verkeer op de weg. Ruim voor elf uur was ik al met de voorbereidingen bezig. Het zeil ging er voor het eerst op en zeilen met Jeroen van der Wind, (NL kampioen in de Friese Jachtenklasse!)  dochter Annelies en zoon Jelle. Jeroens’ echtgenote Lisette ging het laatste rakje mee. Motor eigenlijk alleen maar voor de terugtocht naar de haven. Ik kreeg van Molenaar uit de oud ijzer bak een NB nieuw kettinkje om op de botteloef te monteren. Mijn oude kettinkje was net 10cm te kort en het paste eenvoudig. Je bewaart wat en altijd komt e.e.a. van pas. Onze blokken hebben wel wat ervaring (lees slijtage) en de grootschootblokken (met hak) hebben ruime assen. Slijtage van tientallen jaren. Dus werk voor de smid? Of vernieuwen? Sopje door de boot, onder de vlonders 5 Ltr buiswater eruit  en om 12.00 uur kwamen Jeroen, Annelies en Jelle in hun vlet aanvaren. Optuigen!

De fok erop en past haarzuiver. Duidelijk groter dan het oude exemplaar. Voorstag aanhalen en werkelijk 100% pas gemaakt door de fa. Molenaar. Nu het grootzeil en dat is een gepriegel om de rakbanden juist in te knopen. Jullie weten… zgn. klootjes rond de mast. De onderste gingen prima en 3 rakbanden van de gaffel hadden we een lastpost. Steeds maar weer opnieuw knopen, telkens ietsje losser, want we wilden ook de laatste vouw (nieuwigheid?) van de klauwhoek diagonaal het zeil in, weghalen. En… het gelukte. Nu hebben wij geen piekeval (en ook nooit gehad) en met een min of meer automatisch ’piekje’ dat zichzelf in moet instellen, moet je de vouwen en oneffenheden boven in het zeil kunnen oplossen.

De Langweerder Wielen op en er was een wedstrijd van 50 valken. Ze hielden voor ons nog een plekje vrij. De eerste slag, halve wind en aan de wind en… de Albert & Nelly loopt als nooit tevoren! Als een scheermes (terwijl de bodem onder water echt niet met een of ander glad siliconespul is ingesmeerd!) Enige slagen hebben we gemaakt en de koffie begon te ruiken.

Na de koffie weer het water op en nu de gaffelaanhechting van de hijs op een gat naar voren. De vouw moest weg! Op de ene boeg beter dan de andere. Vroeger was BB de beste boeg en nu SB? Conclusie… zwaarden doen het goed! Deze vouw was koppig. Toen toch maar weer de tweede rakband van boven losgehaald en ruimte = minder druk op de vouw en… weg! Zo ben je dan aan het friemelen.

Wij wisten dat de boot loefgierig is en hebben de zwaarden één gat naar achteren gemonteerd (het middengat) en… minder loefgierig en minder druk op het roer. We voeren in een ruime windkracht 3 tot 4. Sommige plekken met open wind duidelijk 4 en de boot begon te lopen… Duidelijk minder kiepen wat die andere tjotters doen, die een overgetuigde en bemeten gaffel hebben. Dus met genoegen zeilen en toch ook snelheid. Voor mijn gevoel zeker 30 tot 40% sneller dan vroeger. Vóór de wind hebben we nog niet gezeild en ook geen stormrondje, want het weer was om door een ringetje te halen voor dit soort ’inzeilen’.  Zelfs Annelies kon het roer aan en vroeger was de boot erg koppig en moest je aardige spierkracht gebruiken om het eigen oploefen te corrigeren.

Zo hebben we vier stukjes van 45min tot een uur gezeild met tussendoor koffie en een boterham. Wat een weer en complimenten aan de mensen van Molenaar Zeilen in Grou. Een senior medewerker heeft op een prachtige wijze oude ’lijken’ aan de zeilen gezet. Het Friese Statenjacht heeft natuurlijk een paar meter meer aan zeil en er staat ook een molentje op het tuig, maar dit tuig is én evolutie én karakter van het handwerk, n.l. touwwerk tegen het moderne Fibercon.

Volgend seizoen met meetbrief? (wie weet een handicaptoegift, wij zijn immers een gebreeuwd schip en vergelijk dit niet met epoxy lijmwerk, want deze boten zijn veel lichter (lees dus sneller) en dan maken wij ook nog een kans bij de wedstrijd? We wachten af en laten we het maar houden op… Meedoen is belangrijker dan winnen! De Albert & Nelly won rond 1900 alle wedstrijden met  vier of vijf kerels aan boord, een mast van 12m en 40m2 linnen doek. Die tijd is geweest en komt deze terug? We hebben nu pakweg 27.5m2 en daar laten we het maar bij!

Dank je wel zeilmakers van Molenaar te Grou. Jullie mogen trots zijn. Vaklieden…

Wat een zeildag vandaag en morgen nog beter, maar er moet ook nog gewerkt worden. We krijgen nog mooie dagen in de herfst hoor en dan het water op. Oefenen… Met ballonvaren was ik twee keer Nederlands Kampioen (1985 en 1990) Met tjottervaren is er nog heel wat te leren. Oefening baart kunst, nietwaar? Geef mij een kist pastelkrijt en je ziet de snelste tjotters.

 

Groeten van Paul Kok ût Bronkhorst

 

JPEG image-F04048536050-7 2

5x OP RIJ!

Afgelopen weekend won Team Buikschuiver met de BS2 voor de vijfde keer op rij het Nederlands Kampioenschap VA Lemsterakenklasse in Medemblik. Met deze recordreeks neemt het team van Peter Houtzagers afscheid van het wedstrijdzeilen in deze klasse.

De afgelopen 10 jaar behaalde Houtzagers met zijn bemanning in de klasse van de ‘grote’ lemsteraken een recordaantal zeges. Daarmee wisten ze de unieke prestaties van team ZA1 van Erik Hermans, die de klasse jarenlang domineerde, te verbeteren.

Houtzagers is trots op zijn team. “We weten heel vaak het beste uit elkaar te halen en extreem goed te focussen, waardoor het totaal veel meer is dan de som der delen. We hebben met veel plezier in deze klasse wedstrijd gevaren. De BS2 wordt niet verkocht, maar we gaan het nu helemaal als familieschip gebruiken.”

Zoals veel aken in deze klasse vaart het team van Peter Houtzagers met Molenaar zeilen. “De zeiltjes van Jaap zijn snel en tevens relatief gemakkelijk te varen. Daardoor zijn de zeilen minder kritisch. Ander voordeel is dat de ranges van de verschillende voorzeilen een ruime onderlingen overlap hebben. Hierdoor zijn over het gehele spectrum van windsterktes de prestaties beter en constanter. En: ze maken ook hele mooie huikjes…. aldus Peter Houtzagers

Wilt u ook uw vaarverhalen vertellen?

Heeft u ook zo’n unieke Molenaar ervaring meegemaakt? Wij plaatsten deze graag voor u!
Mail uw verhaal naar info@zeilmakerijmolenaar.nl.