Snijtafel

Omrop Fryslan

Zeilmakerij Molenaar bij Omrop Fryslan

“We hawwe it eins nea earder sa drok hân”, seit Jaap Jongsma, seilmakker by Molenaar yn Grou. Fansels binne der wer skûtsjeseilen en oare wedstriidseilen by, mar opfallend is it tal oanfragen foar nije seilen foar de toersylboaten.

Beluister hieronder de geluidsfragmenten. Of bekijk het gehele item met beelden.